Styrning | Starta företag

Styrning

Om du ska starta aktiebolag måste du också ha en styrelse. Denna styrelse ska bestå av minst en eller två ledamöter med minst en suppleant, alternativt tre ledamöter med eller utan någon suppleant. Det är därför viktigt att ha detta färdigt redan vid registrering så att rätt styrelse kan anges vid registrering av ditt nya aktiebolag.

Det kan vara en god idé för företaget att ha medlemmar i styrelsen bestående av erfarna personer som också har olika kunskaper och affärskontakter i just din bransch.

Det krävs i normalfallet inte att ett aktiebolag ska ha en VD men om bolaget väljer att ha en VD tillsätts denne av styrelsen.

Det är under bolagsstämman som aktieägarnas möjlighet att påverka företaget sker. Det är även bolagsstämman som tillsätter bolagets styrelse och revisor (om så är fallet) samt drar upp verksamhetens riktlinjer.

Många aktiebolag är enmansbolag men reglerna är dock desamma. Även ett enmannaaktiebolag måste ha en styrelse, årlig bolagsstämma och så vidare.

Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor vilket är vanligast. Oavsett om aktiebolaget väljer att ha en revisor eller inte skall räkenskaperna revideras en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Startabolag.nu

Spara tid och pengar genom en smidig och kostnadseffektiv registrering av ert nya företag!

Länkar

 

Få 18.000 Eurobonuspoäng i välkomstgåva!

Amex Elite

Klicka på kortet ovan för mer info

Pineberry

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
google-site-verification=8RC-dU4GHTiNGKWAd-p7vwEJsI1FJT50MPCXLahgg8E ads.txt