Förberedelser | Starta företag

Förberedelser

Innan ni tar steget att starta bolag är det ett por saker ni måste förbereda.

Kapital/bankintyg

För att starta ditt företag, oavsett företagsform, krävs kapital. Vissa företagsformer kostar enbart en registreringsavgift (enligt nedan) men om du ska starta aktiebolag krävs det ett aktiekapital om minst 25.000 kr (fr.o.m 1 januari 2020)

Bank

Du kommer också behöva ha ett företagskonto i en bank för att kunna ta emot intäkter och betala för ditt företag. Förslagsvis startas företagskonto i den bank du redan är kund privat i.

Styrelse

Om du ska starta aktiebolag måste du också ha en styrelse. Denna styrelse ska bestå av minst en eller två ledamöter med minst en suppleant, alternativt tre ledamöter med eller utan någon suppleant. Det är därför viktigt att ha detta färdigt redan vid registrering så att rätt styrelse kan anges vid registrering av ditt nya aktiebolag.

Läs mer här om hur ett aktiebolag styrs.

Avgifter

Nedan finner ni gällande avgifter för följande ärende:


Enskild näringsidkare

Ärende E-tjänst Blankett
Anmäla enskild näringsidkare 1 100 kr 1 400 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett

Aktiebolag

Anmäla aktiebolag 1 900 kr 2 200 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 300 kr 1 500 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 1 300 kr 1 500 kr
Ändra företagsnamn 1 300 kr 1 500 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår    800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk    800 kr 1 000 kr
Dela upp eller lägga samman aktier    800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning    700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare    700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen    700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor    700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget    700 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett

Handelsbolag

Anmäla handelsbolag 1 100 kr 1 400 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Ändra bolagsman, extern firmatecknare och firmateckning 500 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett

Kommanditbolag

Anmäla kommanditbolag 1 100 kr 1 400 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning 500 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett

Ekonomisk förening

Registrera ekonomisk förening 1 300 kr 1 600 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 700 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett

Bostadsrättsförening

Anmäla bostadsrättsförening   1300 kr 1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera företagsnamnet på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning  700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 700 kr 1 000 kr
Anmäla ekonomisk plan 800 kr 1 000 kr

Startabolag.nu

Spara tid och pengar genom en smidig och kostnadseffektiv registrering av ert nya företag!

Länkar

 

Få 18.000 Eurobonuspoäng i välkomstgåva!

Amex Elite

Klicka på kortet ovan för mer info

Pineberry

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
google-site-verification=8RC-dU4GHTiNGKWAd-p7vwEJsI1FJT50MPCXLahgg8E ads.txt