Aktiebolag | Starta företag

Aktiebolag

Starta aktiebolag

Texten är taken från Verksamt

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor.

Så styrs aktiebolaget

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen.

Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna är dock desamma, så även dessa måste ha styrelse, bolagsstämma och så vidare.

Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Men oavsett om aktiebolaget har en revisor eller inte ska du revidera räkenskaperna en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är en typ av privat aktiebolag. En grundläggande regel är att verksamheten främst drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst. De särskilda reglerna finns för att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget för nya investeringar. Men även i bolag med vinstbegränsning måste bolaget i samma utsträckning som alla andra associationsformer kunna betala en aktieägare ersättning för arbete som denna utfört, utan att detta betraktas som någon form av vinstutdelning.

Startabolag.nu

Spara tid och pengar genom en smidig och kostnadseffektiv registrering av ert nya företag!

Länkar

 

Få 18.000 Eurobonuspoäng i välkomstgåva!

Amex Elite

Klicka på kortet ovan för mer info

Pineberry

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
google-site-verification=8RC-dU4GHTiNGKWAd-p7vwEJsI1FJT50MPCXLahgg8E ads.txt